CERTYFIKATY

Gabinet uzyskał akredytację Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Jest to Towarzystwo Naukowe oceniające ultrasonografistów pod względem teoretycznych jak i praktycznych umiejętności. Taką akredytację otrzymują tylko te jednostki, które spełniają kryteria wymagane stosownymi przepisami o gabinetach lekarskich, w których badania usg wykonują lekarze posiadający Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i które posiadają też ultrasonograf odpowiedniej klasy zgodny ze standardami PTG. Daje to Państwu poczucie bezpieczeństwa i pewność, że opisy badań są w pełni wiarygodne a badania wykonywane są według zasad ustalonych przez Sekcję USG PTG i PTU.


Copyright www.ginekolog-kolobrzeg.pl